Nauka zdalna dla sześciu klas

Opublikowano: wtorek, 26 październik 2021

Informujemy, że o od dnia 27 do 29 października br. nauka uczniów w klasach 4a, 6, 7a, 7b, 8a, 8b szkoły podstawowej będzie się odbywała w trybie zdalnym, ze względu na kontakt uczniów z nauczycielem u którego stwierdzono COVID-19
Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Nauka zdalna będzie prowadzona na platformie edukacyjnej Office 365
Jak zalogować się do usługi Office 365
1. Zaloguj się do dziennika UONET+
2. Kliknij w nową ikonę Dostęp do Office 365
3. Wyświetli się Twój Login do Office 365 oraz Hasło do pierwszego logowania
4. Otwórz drugą zakładkę w przeglądarce internetowej i wpisz adres https://www.office.com/
5. PO ZALOGOWANIU SIĘ NADAJ NOWE HASŁO (I ZAPAMIĘTAJ). Teraz możesz już korzystać z bezpłatnych narzędzi.
Aplikacja Teams jest już skonfigurowana z naszym dziennikiem UONET+. Każdy uczeń ma dostęp do klasy i przedmiotów których się naucza (nauczyciele muszą ich uaktywnić przy pierwszym uruchomieniu)
Aplikacja Office 365 i Teams może być dostępna online lub pobrana na urządzenie domowe lub przenośne.