Przedłużenie kwarantanny

Opublikowano: piątek, 29 październik 2021

Informujemy o przedłużeniu nauki w trybie zdalnym dla klasy: 4a, 5a, 6, 7a, 7b, 8a, 8b, ze względu na kontakt uczniów z nauczycielem u którego stwierdzono COVID-19.

Uczniowie pozostałych klas szkoły podstawowej oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Harmonogram nauki zdalnej:

do 4 listopada włącznie (czwartek)

Klasa: 5a, 6, 7b, 8a, 8b

Do 5 listopada włącznie (piątek)

Klasa: 4a, 7a

Nauka zdalna będzie prowadzona na platformie edukacyjnej Office 365. Jak zalogować się do usługi Office 365?

1. Zaloguj się do dziennika UONET+

2. Kliknij w nową ikonę Dostęp do Office 365

3. Wyświetli się Twój Login do Office 365 oraz Hasło do pierwszego logowania

4. Otwórz drugą zakładkę w przeglądarce internetowej i wpisz adres https://www.office.com/
5. PO ZALOGOWANIU SIĘ NADAJ NOWE HASŁO (I ZAPAMIĘTAJ). Teraz możesz już korzystać z bezpłatnych narzędzi.

Aplikacja Teams jest już skonfigurowana z naszym dziennikiem UONET+. Każdy uczeń ma dostęp do klasy i przedmiotów których się naucza (nauczyciele muszą ich uaktywnić przy pierwszym uruchomieniu) Aplikacja Office 365 i Teams może być dostępna online lub pobrana na urządzenie domowe lub przenośne.