Konkurs „Najciekawsza kartka świąteczna”

Opublikowano: piątek, 03 grudzień 2021

Cele:
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,
- rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej,
-  prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej,
- stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami,
- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszczynie.
2. Prace dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 – 3, oraz klasy 4 – 8.
3. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy plastycznej w formacie nie większym niż A4, dowolną techniką.
4. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną indywidualną pracę.
5. Prace można składać do opiekunów konkursu w dniach od 6 do 17 grudnia 2021 roku.
6. Kryteria oceniania prac:
- zgodność z tematem konkursu,
- oryginalność,
- estetyka.
7. Wyłonienie laureatów konkursu nastąpi 20 grudnia 2021 roku.

Organizatorzy:
Fatkowska Lidia, Giedyk Edyta, Siedlecka Małgorzta