Zajęcia szkolne od 20 grudnia do 9 stycznia

Opublikowano: czwartek, 16 grudzień 2021

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkole będą się odbywać w systemie zdalnym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Microsoft Office 365 i dziennika elektronicznego UONET+.

Oddziały zerowe pracują bez zmian (stacjonarnie).

Uczniowie z orzeczeniami będą mogli realizować zajęcia na terenie szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość pod opieką nauczycieli wspomagających.

Zajęcia świetlicowe

Uczniom klas I-III szkoły podstawowej, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, na wniosek rodzica, dyrektor umożliwi opiekę świetlicową.

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone stacjonarnie w szkole. Wynika to z konieczności zapewnienia ciągłości wsparcia udzielanego w bezpośrednim kontakcie przez nauczycieli i specjalistów w procesie terapeutycznym.

Przerwa świąteczna i dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach robocze (3-5 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny.

7 stycznia będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

Prosimy rodziców klas młodszych oraz uczniów klas starszych o przetestowanie łączności z platformą edukacyjną Microsoft Office 365 i dziennikiem elektronicznym UONET+.

Jeśli  utraciłeś dostęp do dziennika elektronicznego UONET+ lub platformy edukacyjnej Microsoft Office 365, pomożemy Ci go odzyskać telefonicznie – dzwoń pod numer 48 6632230 lub 606 290 055.

Od czwartku będzie możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w sekretariacie szkoły.