Kadra Pedagogiczna

Opublikowano: środa, 01 wrzesień 2021

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ PSP W GOSZCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dyrektor - Mariusz Wangryn

Z-ca dyrektora - Jolanta Pawłowska

L. p.

Nazwisko i imię

Przedmiot

1. 

Andryka-Dudek Paulina

Biologia

2.

Borowiecka Agnieszka

Nauczyciel wspomagający

3.

Fatkowska Lidia

Zajęcia świetlicowe

4.

Gal Milena

Język angielski

5.

Gajewska Agata

Nauczyciel wspomagający

6.

Grzechnik Karolina

Język polski, biblioteka, zajęcia logopedyczne

7.

Hupało Igor

Wychowanie fizyczne

8.

Janota Iwona

Edukacja wczesnoszkolna

9.

Jaskólska Małgorzata

Religia

10.

Giedyk Edyta

Edukacja przedszkolna

11.

Korczak Monika

Edukacja wczesnoszkolna

12.

Kowalczyk Katarzyna

Język polski, historia, zajęcia logopedyczne

13.

Kraszewska-Pucek Anna

Historia, wiedza o społeczeństwie

14.

Kucharska Monika

Nauczyciel wspomagający

15.

Makuch Martyna

Matematyka, informatyka

16.

Mieńkowska Sylwia

Edukacja wczesnoszkolna

17.

Mindewicz Bożena

Fizyka, technika, informatyka

18.

Pawłowska Jolanta

Chemia, biologia

19.

Piekarska Monika

Muzyka, plastyka

20.

Popkowicz Agnieszka

Matematyka

21.

Pecelt Katarzyna

Język niemiecki

22.

Rozmuszyńska Magdalena

Język angielski

23.

Solecki Paweł 

Historia, wiedza o społeczeństwie

24.

Sendek Lidia

Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

25.

Siedlecka Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna

26.

Strotsen Natalia

Język angielski

27.

Strzelecka Magdalena

Pedagog szkolny

28.

Szewczyk Piotr

Geografia, wychowanie fizyczne, WDŻ

29.

Wangryn Mariusz

Wychowanie fizyczne, EDB

30.

Wojtczak Magdalena

Język rosyjski

31.

ks. Żurek Zbigniew Religia