Kadra Pedagogiczna

Opublikowano: wtorek, 01 wrzesień 2020

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ PSP W GOSZCZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyrektor - Mariusz Wangryn

Z-ca dyrektora - Jan Popkowicz

L. p.

Nazwisko i imię

Przedmiot

1.

Borowiecka Agnieszka

Nauczyciel wspomagający

2.

Ks. Chruścik Tomasz

Religia

3.

Fatkowska Lidia

Zajęcia świetlicowe

4.

Gajewska Agata

Nauczyciel wspomagający

5.

Grzechnik Karolina

Język polski, biblioteka, zajęcia logopedyczne

6.

Hupało Igor

Wychowanie fizyczne

7.

Janota Iwona

Edukacja wczesnoszkolna

8.

Jaskólska Małgorzata

Religia

9.

Katus Edyta

Edukacja przedszkolna

10.

Korczak Monika

Edukacja wczesnoszkolna

11.

Kowalczyk Katarzyna

Język polski, historia, zajęcia logopedyczne

12.

Kucharska Monika

Nauczyciel wspomagający

13.

Kulej Marta

Język angielski

14.

Makuch Martyna

Matematyka, informatyka

15.

Mieńkowska Sylwia

Edukacja wczesnoszkolna

16.

Mindewicz Bożena

Fizyka, technika, informatyka

17.

Pawłowska Jolanta

Chemia, biologia

18.

Piekarska Monika

Muzyka, plastyka

19.

Popkowicz Agnieszka

Matematyka

20.

Popkowicz Jan

Historia, wiedza o społeczeństwie

21.

Sendek Lidia

Edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne

22.

Siedlecka Małgorzata

Edukacja wczesnoszkolna

23.

Strotsen Natalia

Język angielski

24.

Strzelecka Magdalena

Pedagog szkolny

25.

Szewczyk Piotr

Geografia, wychowanie fizyczne, WDŻ

26.

Turzyńska Beata

Język polski, historia

27.

Wangryn Mariusz

Wychowanie fizyczne, EDB

28.

Wencel Iwona

Język niemiecki

29.

Wziątek Karolina

Edukacja przedszkolna