Rada Rodziców

Opublikowano: środa, 06 październik 2021

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodniczący

Żaneta Wrzesień

Z-ca przewodniczącego

Iwona Konarzewska

Skarbnik

Lidia Bąk

Sekretarz

Justyna Pucek

Członek

Monika Metelska

Członek

Agnieszka Cieślak

Członek

Agata Kudlak

Członek

Grzegorz Piwowarski

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy ZSP w Goszczynie
Bank Spółdzielczy w Piasecznie, filia w Goszczynie - 44 8002 0004 0049 7871 2004 0001


Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2019/2020
16 228,02 zł. - saldo początkowe

8 400,00 zł. - wpłaty na komitet rodzicielski

26,00 zł. - opłaty za prowizję od operacji

468,28 zł. - dzień nauczyciela i imieniny (zakupy np. kwiaty, koszyk, kawa, herbata, słodycze itp.)

1772,85 zł. - opłaty za książki, nagrody i dyplomy na koniec roku szkolnego

2 300,00 zł. - zakup mebli szatniowych, ławki na korytarz

1 796,00 zł. - zakup suszarek do rąk w łazienkach dla dzieci szkolnych

18 323,89 zł. - saldo końcowe

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

8 002,30 zł. – początkowe saldo

+ 10 470,00 zł. – wpłaty na komitet rodzicielski od rodziców

+ 900,40 zł. – wpłaty inne

- 8,00 zł. – opłata za prowizję od operacji

- 453,00 zł. – Dzień Edukacji Narodowej

- 1 386,68 zł. – opłata za nagrody, książki i dyplomy na koniec roku szkolnego

- 1 300,00 zł. – opłata za wynajem urządzeń wesołego miasteczka z okazji Dnia Dziecka

16 228,02 zł. – saldo końcowe


Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2017/2018

Stan z poprzedniego roku - 14 046, 30 zł

Wpływy:

- wpłaty rodziców - 8 960 zł.

- inne - 104,80 zł.

Razem - 9064,80 zł.

Wydatki:

- dofinansowanie remontu toalet szkolnych - 13 500 zł.

- nagrody dla uczniów - 1038,80 zł.

- wydatki związane z działalnością RR - 570 zł.

Razem - 15 108,80 zł.

Saldo na koniec roku szkolnego 2017/2018 - 8002,30 zł.