Numeracja sal lekcyjnych

Opublikowano: piątek, 24 sierpień 2018

 Poziom -1

Pomieszczenie

Numeracja

Wejście do szatni

01

Pomieszczenie gospodarcze

02

Biblioteka

03

Biblioteka

04

Biblioteka

05

Pomieszczenie gospodarcze

06

Archiwum

07

Przejście do biblioteki publicznej

08

Biblioteka publiczna

09

Pomieszczenie gospodarcze biblioteki publicznej

010

Wejście na klatkę schodową

011

Wejście na klatkę parter

012

Wejście do szkoły i biblioteki

013

Pomieszczenie gospodarcze

014

Kotłownia

015

Pomieszczenie socjalne

016

Pomieszczenie gospodarcze

017

Szatnia

018

Szatnia

019

Szatnia

020

Szatnia

021

 Parter

Pomieszczenie

Numeracja

Drzwi wejściowe

1

Toaleta chłopców

2

Nauczanie początkowe

3

Nauczanie początkowe

4

Wejście do oddziału przedszkolnego

5

Oddział przedszkolny

6

Oddział przedszkolny

7

Klatka schodowa

8

Pracownia językowa

9

Nauczanie początkowe

10

Sklepik

11

Wejście na halę sportową

12

Pokój nauczycielski

13

Pracownia matematyczna / fizyczna

14

Pracownia językowa

15

Pracownia muzyczna / plastyczna

16

Pracownia polonistyczna

17

Toaleta damska

18

 Pierwsze piętro

Pomieszczenie

Numeracja

Toaleta dla personelu

101

Pomieszczenie socjalne

102

Pracownia polonistyczna

103

Pracownia matematyczna

104

Pracownia językowa

105

Pracownia historyczna

106

Toaleta damska

107

Toaleta męska

108

Wicedyrektor

109

Sekretariat

110

Dyrektor

110 a

Wicedyrektor

110 b

Dyrektor

111

Pracownia komputerowa

112

Przejście

113

Nauczanie początkowe

114

Logopeda

115

Pedagog

116

Nauczanie początkowe

117

Przejście klatka schodowa

118

Strych

119

Pokój nauczycielski

120

Zaplecze dydaktyczne

121

Pracownia biologiczna / chemiczna

122

Zaplecze dydaktyczne

122 a