Obiady w szkole

Opublikowano: czwartek, 01 wrzesień 2022

Do Rodziców uczniów stołujących się w szkole!

Mając na uwadze rosnące potrzeby Rodziców w zakresie żywienia oraz Szkoły w zakresie czasu poświęcanego na obsługę płatności, zamawiania i wydawania posiłków uzgodniono z dostawcą cateringu nowe zasady współpracy.

Dostawca cateringu zapewnia obsługę wydawania posiłków w stołówce szkolnej. W zakresie wydawania posiłków Szkoła będzie nadzorowała i monitorowała proces wydawania posiłków i przekazywała informacje zwrotne do dostawcy.

Cennik

  • Zestaw obiadowy (zupa + dodatek) – 6,00 zł.
  • Drugie danie – 9,00 zł.

Godziny wydawania obiadu:

  • 11:30 – 11:50 (długa przerwa)

Posiłek wykupuje się na cały miesiąc lub na wybrane dni, opłaty należy wnosić do 20 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwraca się opłaty (za każdy dzień jego nieobecności) pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona do godz. 8.30 (w dniu nieobecności) sms-em pod numerem 606-290-055.

Uprzejmie prosimy o terminowe uiszczanie opłaty  za obiady!