Obiady w szkole

Opublikowano: poniedziałek, 30 sierpień 2021

Do Rodziców uczniów stołujących się w szkole!

Mając na uwadze rosnące potrzeby Rodziców w zakresie żywienia oraz Szkoły w zakresie czasu poświęcanego na obsługę płatności, zamawiania i wydawania posiłków uzgodniono z dostawcą cateringu nowe zasady współpracy.

Dostawca cateringu zapewnia obsługę wydawania posiłków w stołówce szkolnej. W zakresie wydawania posiłków Szkoła będzie nadzorowała i monitorowała proces wydawania posiłków i przekazywała informacje zwrotne do dostawcy.

Cennik

  • Zestaw obiadowy (zupa + wkładka) – 5,50 zł.
  • Drugie danie – 7,00 zł.

Godziny wydawania obiadu:

  • 11:30 – 11:50 (długa przerwa)

Posiłek wykupuje się na cały miesiąc lub na wybrane dni. 

 W celu minimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa zapisy na obiady prowadzone są obecnie telefonicznie pod numerem 48/663-22-30 lub 606-290-055

 Odliczoną kwotę w podpisanych kopertach prosimy o przekazanie dzieciom, które będą je bezpośrednio przekazywać wychowawcom. Pieniądze zbierane są do końca opłacanego miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach na prośbę rodziców wpłaty przyjmowane są w późniejszym terminie.

W przypadku nieobecności ucznia uprawnionego do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej zwraca się opłaty (za każdy dzień jego nieobecności) pod warunkiem, że nieobecność zostanie zgłoszona do godz. 8.25 (w dniu nieobecności)  telefonicznie. 

Uprzejmie prosimy o terminowe uiszczanie opłaty  za obiady!